Søknadsskjema Leie av hall 2019/20

Helge N.O
01.04.2019
Søknadsfrist for Leie av de kommunale halene - Holvikahallen, Fevikhallen og Vikhallen - ER 15 April ! Søknad sendes til post@grimstadidrettsrad.no -
 Søknadsskjema finner dere under - Dokumenter - Leie av haller
https://grimstadir.klubb.nif.no/Documents/Leie%20av%20Haller