Poengfordeling idrettslagseide anlegg 2018

Helge N.Olsen
04.05.2018
I forbindelse med den godkjente Kategori oversikten for poeng fordelingen til idrettslagseide anlegg - Så trenger vi tilbakemelding - hvis det er noen feil i våre lister ang Anlegg dere har FRIST for tilbakemelding er 15 mai kl 12:00

​Dokumentene som viser Kategore - Poeng fordelingene til Idrettslagene - og forskjell fra sist versjon - ligger under "dokumenter- Anlegg"