Nominasjon - Idretsgalla Sør

Helge N.O
21.08.2018
Vil du være med å nominere kandidater til Idrettsgalla Sør? Da har du muligheten nå! Frist for å nominere er 9. september.Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så kan du sende inn forslag på kandidat til oss.

Vil du være med å nominere kandidater til Idrettsgalla Sør? Da har du muligheten nå! Frist for å nominere er 9. september.Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så kan du sende inn forslag på kandidat til oss. En jury representert av tidligere idrettsutøvere og personer innen idretten på Sørlandet er de som til slutt nominerer tre i hver klasse.

 • For å være aktuell kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
 • Idretten som kandidaten representerer må være tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund.
 • Kandidatens holdninger må speiles av idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET

Det er Solveig Pedersen (Daglig leder Olympiatoppen Sør) som leder juryen, og hun håper det blir mange nominerte, for som hun sier:

«Jo flere nominerte, jo flere tøffe diskusjoner får vi, og da er sjansen størst for at vi finner de rette kandidatene i hver kategori.»

Her er oversikten over de kategoriene du kan nominere i:

– Årets kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den kvinnelige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018.

– Årets mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den mannlige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018.

– Årets parautøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den parautøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018.

– Årets idrettslag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det idrettslaget som i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018, har vært en foregangsklubb på et eller flere områder innen klubbutvikling; kompetanseheving, verdiarbeid, rekruttering, aktivitetsutvikling, inkludering/integrering, arrangement, anleggsutvikling eller visjon- og målarbeid.
 • For å være kandidat må idrettslaget være registrert i Aust- eller Vest-Agder.
 • Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.

– Årets Team/lag. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles det teamet/laget fra samme klubb som i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018, har levert den fremste prestasjonen og/eller det beste resultatet (ev. flere). Med team menes f. eks stafettlag, et par i sandvolleyball m. fl.
 • For å være kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
 • Teamet/laget må være et forbilde for andre, og holdningene må speiles av idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET.

– Årets unge kvinnelige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge kvinnelige utøveren (født 1999-2003) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018.

– Årets unge mannlige utøver. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den unge mannlige utøveren (født 1999 – 2003) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018.

– Årets trener. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.

– Årets forbilde. Nominer din kandidat her.

 • Prisen tildeles en person som i perioden 11.september 2017 til 9.september 2018, har representert idretten på en spesielt forbilledlig måte. Vinneren skal i utgangspunktet preges av fair play i praksis, samt formidle gode holdninger til barn og unge gjennom sin aktive idrettsutøvelse, som utøver, dommer, trener. Samt opptreden utenfor banen/arenaen.

– Årets unge frivillige. Nominer din kandidat her.

 • Alder 15 – 26 år (født 1992-2003)
 • Kandidaten må representere et idrettslag/idrettskrets/særkrets/region i Aust- eller Vest-Agder, som er tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund (f.eks Fotballforbundet, Cykleforbundet osv)
 • Ha en frivillig rolle i idrettslaget/særkrets/region som trener, leder, dommer eller annet tillitsverv.
 • Må i nominasjonsperioden 11.september 2017 – 9.september 2018 ha gjort en ekstra frivillig innsats i et idrettslag/særkrets/region.

Frist for nominasjon er 9. september.

 

– Årets bedriftsidrettspris.
Det er opprettet en egen pris for bedriftsidretten.
Denne har egen nominasjonsrutine.
Prisen deles ut til et lag eller til en enkeltperson for arbeidet med å fremme bedriftsidretten i Agder. Evt. forslag til kandidater sendes Aust-Agder bedriftsidrettskrets eller Vest-Agder bedriftsidrettskrets. Styrene i bedriftsidrettskretsene bistår juryen i utvelgelsen av prisvinner.

Mer informasjon, samt nominasjonsskjema finner du her: http://idrettsgallasor.no/arets-galla/