Årsmøte Grimstad Idrettsråd 2019

Helge
13.02.2019
Grimstad Idrettsråd ønsker velkommen til Årsmøte - Alle Idrettsklubber i Grimstad kan delta med sine representanter. Årsmøte avholdes i Grimstad Golfklubb - Hodnebrog - Iglandstua.
26 Mars kl 18 - formell innkalling kommer til klubbene